Maxma 14

• Prunus mahaleb X Prunus avium klon seleksiyon

• Drenajı iyi olmayan ve ağır bünyeli topraklarda tercih edilmez

• Kök gelişimi kuvvetlidir.

• Kloroza, bakteriyel kansere ve pseudomonas hastalığına dirençlidir.

• Yarı bodur gelişim gösteren ve üzerine aşılanan çeşidi erken gelişime sevk eden bir anaç türüdür.

• Ağır toprak koşullarına, kloroza ve bakteriyel kansere karşı dayanıklılık gösterir.